بازدیدکنندگان نمایشگاه جلسات خانگی قرآن در حرم حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام

زمان بازدید: دوشنبه ها برای عموم / پنجشنبه ها مخصوص خانواده

ابتدا ساعت بازدید را انتخاب نمایید

(ظرفیت بازدید هر هفته محدود می‌باشد)

ساعت بازدید 15:00 تا 16:00

ساعت بازدید 16:00 تا 17:00